o Dornově metodě

Dornova metoda je jemná manuální terapie, která ošetřuje opěrný aparát a reguluje chybná postavení kostí a kloubů v těle. Tato terapie se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účasti pacienta. Dornova metoda je nediagnostická, celotělová a celostní terapie. Ošetřuje všechny klouby v těle bez zaměření se na problémové místo. Dornova metoda pro zvířata není jen technika manuální, ale chápe hlubší vztahy v opěrném aparátu a těle zvířete, pracuje s respektem vůči zvířecímu tělu a zákonitostem přírody. 

Náhled do historie

Dieter Dorn vlastnil pilu a statek, kde hospodařil. V roce 1973 se mu na pile stala nehoda, po které se nemohl narovnat a stěží chodil. Když se situace nelepšila, ba horšila, kladl si otázku, co teď. K lékaři nechtěl, neboť by se jeho stav zřejmě neobešel bez operace ploténky. Vzpomněl si na muže, který již léta napravolal lidi z obce, na muže, kterému se do té doby vysmíval. Dieter Dorn se k němu vydal. Pomocí tlačení palce na kříž a za kmitání Dornovy nohy pomohl i jemu - bolest byla pryč. Byl tak ohromen, že se chtěl naučit tuto metodu také. Dornovou první pacientkou byla jeho žena, která trpěla silnými bolestmi hlavy několik let. Prošla všemi možnými druhy léčení, ale bez výsledku. Lékaři diagnostikovali dlouhé výběžky na krční páteři, které je třeba odsekat. Dorn si uvědomil, že není co ztratit a zkusí aplikovat metodu muže, který mu pomohl. Nahmatal dva výběžky a tlačil opatrně, až se usadily. Bolesti zmizely. Začátek humánní Dornovy metody byl na světě. Sám pán Dorn si metodu nenárokoval, jeho studenti přiřkli této nepojmenované metodě přívlastek Dornova.

Cíl terapeuta Dornovy metody

Mým cílem, je pomáhat zvířatům. Základem pro práci není hodnotit jen důsledky, které se projevují jako problémy kosterního systému, ale zejména hledat příčinu vzniku mechanických posunů, které způsobují mnoho nemocí opěrného aparátu. Ať už se jedná o psy ve sportovní zátěži či o mazlíky, kteří mají málo pohybu, každá skupina má své specifické problémy, každé zvíře je jedinečné. Jedno mají všechna zvířata společné a tím je základ těla - kostra a měkké pojivové tkáně. Znalost anatomie kostry, pohybu kloubů, funkce chrupavky a všudypřítomných fascií je nezbytná.

Jak pracuje terapeut Dornovy metody

Terapeut využívá k práci své práci zejména své ruce jako nejcitlivější nástroj. Důležitá je hmatová dovednost a znalosti anatomie, díky kterým dokáže správně vyhodnotit polohu kostí a následně je vrátit do fyziologické, správné polohy. Pohyby a doteky vkládá terapeut informace do pojivových tkání a spouští signál k činnosti svalů. Zaměstnané svaly umožní s opěrným aparátem volně a nenásilně manipulovat. Hmat a cit terapeuta dokážou odhalit problémy již v jejich počátku, kdy se ještě neprojevují změnou pohybových vzorců. Jejich včasným odstraněním lze předcházet rozvoji nemoci opěrného aparátu.

Tělo terapeuta je v průběhu terapie uvolněné, stejně tak jeho obličej. Pokud možno se terapeut usmívá, a to nejen ústy, ale úsměv vychází i z jeho středu. Tento vnitřní úsměv navozuje harmonii mezi člověkem a zvířetem a vytváří tak podmínky pro spolupráci. Při samotné spolupráci se terapeut pohybuje plynule a volně. Pohyb vychází ze středu břicha a je přenášen přes paže do dlaní a do konečků prstů. Tlak prstů se tak stává neinvazivním a plynulým. Pouze klidné ruce dokážou zklidnit zvíře. Pravidelný a klidný dech terapeuta má taktéž harmonizující účinky, uklidňuje.

Je terapie bezpečná a jak ji zvířata přijímají?

Dornova metoda je bezpečná terapie, pokud je proškolený terapeut zodpovědný, pečlivý, respektuje zdravotní stav, potřeby a povahu zvířete, věnuje pozornost seznámení a naladění na svého zvířecího pacienta. Zvířaty je tato metoda snášena velmi dobře a také majitelé zvířat oceňují přínos této terapie pro zdraví a kondici svých zvířecích kamarádů.

Kdy je nejvhodnější zvířata ošetřovat pomocí Dornovy metody?

Prevence - největší přínos Dornovy metody pro zvíře je, pokud je používána u zdravého a bezproblémového jedince pravidelně. Předchází se tak následkům mechanických vlivů, kterým je tělo vystavováno v běžném životě, nejčastěji po sportovní zátěži, po pádech, nárazech, při pohybu na nerovném povrchu nebo po nevhodné manipulaci se zvířetem. V těchto situacích dochází k nadměrné zátěži na klouby, chrupavky, vazy, šlachy i svaly.  Dornova metoda se může provádět od narození až do stáří zvířat. 

U mladých jedinců dochází k mechanickým posunům již v těle matky vlivem chybného uložení v děloze. Časté jsou taktéž komplikované porody s následkem rotace obratlů, zejména krční páteře a vykloubení spojení mezi týlní kostí a prvním krčním obratlem. Neopatrnou nebo chybnou manipulací při porodu dochází také k poškození kloubních spojení v končetinách a rotaci pánve.

U seniorů začínají být změny na opěrném aparátu patrné se změnou pohybu. Tělo postupně ztrácí regenerační schopnosti a změny na kloubech a chrupavkách jsou již rozsáhlé a nevratné. V tomto věku pomáhá Dornova metoda zvyšovat rozsah pohybu, uvolňuje kloubní spojení i okolní tkáně a zvyšuje tak schopnost regenerace, která zpomaluje a zastavuje další postupný rozvoj nemoci. Terapeut vyhodnotí způsob vedení terapie a následně přizpůsobuje tlak a rozsah pohybu stavu ošetřovaného jedince.

Rehabilitace - Dornova metoda se může stát velmi účinnou terapií rehabilitačního programu u zvířat, která prodělala zranění, operace nebo nemoci, při nichž byl postižen i pohybový aparát. V těchto případech je nutná spolupráce s veterinárním lékařem, který o rehabilitačním programu rozhoduje na základě průběhu léčby a zhodnocení zdravotního stavu zvířete. 

Chronické problémy - Nejčastější příčinou trvalé změny zdravotního stavu zvířete je artróza kloubních chrupavek. Poškozená chrupavka omezuje zvíře v pohybu a spolu s bolestivostí mění přirozený pohyb zvířete. Dornova metoda ovlivňuje mobilitu kloubů a uvolňuje napětí v pojivových tkáních kolem kloubů a celé páteře. Tím dochází ke zlepšení pohyblivosti celého těla a zvyšuje se kvalita života zvířete.


Dornova metoda by neměla být používaná jako jediná terapeutická metoda. Měla by být součástí souboru terapeutických přístupů, které se v daném a konkrétním případě považují za vhodné. Tento celostní přístup neupřednostňuje jednu terapii na úkor jiných přínosných metod.

Kontraindikace

Níže uvedené příznaky mohou signalizovat vážné onemocnění zvířete. Doporučuji urychlené vyhledání odporné pomoci u veterinárního lékaře. Pokud se některý z uvedených příznaků objeví, je provedení Dornovy metody kontraindikací. Neprovádím za žádných okolností terapii jedinců s příznaky níže uvedenými.

 •   zvíře má vysokou tělesnou teplotu
 •  zvíře má krvavý výtok z tělních otvorů
 •  zvíře špatně dýchá
 •  zvíře má nafouklé a bolestivé břicho
 •  zvíře vrávorá, neudrží stabilitu, padá nebo se už nemůže zvednout
 •  zvíře je zraněné, krvácí, má otoky nebo hematomy
 •  zvíře má silný průjem nebo zvrací
 •  zvíře má otevřené rány, krvácející nebo zanícené
 • zvíře je letargické, nereaguje na majitele,
  nejeví zájem o potravu a vodu a vyhledává ústraní
 •  u zvířete se náhle a rychle vyvinuly jiné neobvyklé příznaky

Pokud už zvíře bylo vyšetřeno veterinárním lékařem a byla stanovená diagnóza, není možné Dornovu metodu provádět při onemocněních, kdy zdravotní stav zvířete vyžaduje klid na regeneraci těla. Ošetření pomoci Dornovy metody je možné až po uzdravení a svolení veterinárního lékaře k provedení této terapie.
Jedná se o tato onemocnění:

 •  nemoci kostí; zlomeniny, patologické změny na kostech
 •  kalcifikace měkkých tkání, zejména šach na končetinách koní
 •  vysoká teplota (nad 39 °C), může jít o závažné onemocnění
 •  březost: aplikace Dornovy metody je možná pouze v akutních případech, samice potřebují v tomto období klid a odpočinek
 •  porušená kůže; otevřené rány, píštěle, vředy, pooperační stavy
 •  akutní virová a infekční onemocnění 
 •  nervové poruchy a onemocnění centrální nervové soustavy (tetanus, infarkt míchy a další)
 •  srůsty obratlů (spondylóza 4. a 5. stupně), lokální kontraindikace, neošetřuje se postižený úsek páteře
 •  akutní zánětlivé stavy (střeva, žíly, klouby, orgány)
 •  rakovina
 •  akutní revmatický stav kloubu
 •  úraz: Dornova metoda se provádí až po třech dnech, důvodem je možnost skrytého krvácení nebo otoku nervové soustavy
 •  zhmoždění a narušení svalu
 

  


Podklady čerpány z knihy "Dornova metoda pro zvířata", Andrea Dunová, http://dornovametoda-zvirata.cz/