Nutriční požadavky pro štěně


Štěňata nemohou regulovat vitamíny a živiny jako dospělý pes a proto vyžadují vyváženou krmnou dávku každý den. Primordiální dieta a B.A.R.F. dieta jsou průvodci správného složení krmené dávky. Ukazují nám, jaké složky a v jakých poměrech mají být zastoupeny, aby poskytly základní živiny a doporučené kalorie pro správný růst a vývoj štěněte. 

Makroživiny pro štěňata


Makroživiny jsou prvním, základním kamenem výživy, který je nezbytný pro optimální kondici štěněte. Každá makroživina se nachází téměř ve všech složkách potravy.

Mezi makroživiny řadíme:

  • Protein (bílkoviny)
  • Tuky (lipidy)
  • Sacharidy

Doporučené denní dávky makroživin pro štěně

Proteiny ( bílkoviny) jsou podstatou všech živých organismů a patří mezi základní stavební látky, které najdeme v každé buňce lidského těla. Jedná se o komplexní molekuly složené z aminokyselin, které podporují růst svalů, urychlují regeneraci, vyživují tkáně, pomáhají při tvorbě enzymů, hormonů a energie.

Štěňata nemají stanovený nutriční požadavek na množství proteinů, protože tělo si jej umí syntetizovat pomocí aminokyselin a dusíku. Štěňata mají specifické nutriční požadavky na aminokyseliny, carbon skeleton (řetězec atomů uhlíku, které tvoří organickou sloučeninu) a dusík.

Proteiny přijímaný v potravinách zajišťuje přísun již zmíněných esenciálních aminokyselin, carbon skeleton a dusíku. Musí být podáván v takovém množství, aby splnil nutriční požadavky.

Doporučení pro štěňata ve věku 14 týdnů a starší na 1000 kcal spotřebované energie:
Doporučená dávka: 43,8 g
Minimum : 35 g

Tuk

Tuk poskytuje nutriční sloučeniny, které dodávají štěňátkům energii, esenciální mastné kyseliny (EFA), a je prostředkem pro vstřebávání a transport živin. Tuk je primárním zdrojem energie pro psy, zejména pro štěňata, a zajištění syrové stravy s dostatečným množstvím tuku je důležité pro optimální zdraví a vývoj .

Doporučení  pro štěňata ve věku 14 týdnů a starší na 1 000 kcal spotřebované energie:
Doporučená dávka: 21,3 g
Maximum: 330 g


Sacharidy

Sacharidy jsou dalším zdrojem energie a dodávají tělu glukózu, jakmile jsou jednou stráveny a metabolizovány. Existují dva typy sacharidů, jednoduché a komplexní. Rozdíl mezi těmito dvěma sacharidy je počet jednotek cukru. Komplexní sacharidy můžete nalézt v potravinách obsahující škrob a vláknitá jídla, zatímco jednoduché sacharidy se nacházejí v potravinách, jako je ovoce .

Rada pro výzkum výživy (NRC) neposkytuje štěňátkům doporučení ohledně sacharidů, ale mají nutriční požadavek na glukózu. Glukóza se snadno dodává prostřednictvím sacharidů. Pokud však ve stravě nejsou dodávány sacharidy, lze splnit požadavky na glukózu prostřednictvím prekurzorových živin, glykogenních aminokyselin nebo glycerolu z tuků prostřednictvím glukoneogeneze.

Ačkoli štěňata nemají nutriční požadavek na sacharidy, neznamená to, že přidání sacharidů není prospěšné.

Voda tvoří velkou část celkového množství potravy požité v normální syrové stravě a neposkytuje žádnou nutriční hodnotu. Voda je však nezbytnou živinou nezbytnou pro optimální zdraví.

Mikroživiny pro štěňata

Štěňata mají oproti dospělým psům vyšší nároky na aminokyseliny, tuky, vitamíny a minerály a tyto živiny je nutné v potravě dodávat v dostatečném množství.


Doporučené denní dávky mikroživin pro štěně

Nutriční rada (NRC) poskytuje následující doporučené dávky (RA) pro štěňata ve věku 14 týdnů a starší na spotřebovaných 1000 kcal:

Esenciální aminokyseliny

Živina RA Minimum Maximum
Arginine 1.65 g 1.33 g
Histidine 0.63 g 0.50 g
Isoleucine 1.25 g 1.00 g
Leucine 2.05 g 1.63 g
Lysine 1.75 g 1.40 g
Methionine 0.65 g 0.53 g
Methionine + Cystine 1.33 g 1.05 g
Phenylalanine 1.25 g 1.00 g
Phenylalanine + Tyrosine 2.50 g 2.00 g
Threonine 1.58g 1.25 g
Tryptophan 0.45 g 0.35 g
Valine 1.40 g 1.31 g

Mastné kyseliny

Živina RA Minimum Maximum
Linoleic Acid 3.30 g 65 g
α-Linolenic Acid 0.20 g
Arachidonic Acid 0.08 g
Eicosapentaenoic + Docosahexaenoic Acid (EPA/DHA) 0.13 g 11 g

Vitamíny rozpustné v tucích

Živina
RA Minimum Maximum
Vitamin A 379 RE* 3750 RE*
Vitamin D 3.4 mcg 20 mcg
Vitamin E 7.5 mg

* Vitamín A: 1 IU je biologický ekvivalent 0,3 mikrogramu (mcg) retinolu
* National Research Council. Nutrient Requirements of Dogs and Cats. National Academies Press, 2007.

Vitamíny rozpustné ve vodě

Živina RA Minimum Maximum
Vitamin B1 (Thiamine) 0.34 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1.32 mg
Vitamin B3 (Niacin) 4.25 mg
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) 3.75 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine) 0.375 mg
Vitamin B7 (Biotin)*
Vitamin B9 (Folate & Folic acid) 68 mcg
Vitamin B12 (Cobalamin) 8.75 mcg
Choline 425 mg


Makrominerály

Živina RA Minimum Maximum
Calcium 3 g 2 g 18 g
Phosphorus 2.5 g
Magnesium 100 mg
Potassium 1.10 g
Sodium 550 mg
Chloride 720 mg


Mikrominerály

Živina RA Minimum Maximum
Iron 22.00 mg 18.00 mg
Copper 2.70 mg
Zinc 25.00 mg 10.00 mg
Manganese 1.4 mg
Selenium 87.50 mcg 52.5 mcg
Iodine 220.00 mcg
* National Research Council. Nutrient Requirements of Dogs and Cats. National Academies Press, 2007.


Štěňata postrádají schopnost regulovat živiny jako dospělí psi a vyžadují každodenní nutriční rovnováhu základních živin. Protože štěňata vyžadují více porcí potravy denně, každá porce nemusí být přesně vyvážená. Množství kalorií a živin zkrmených za jeden den však musí poskytnout všechny základní živiny nezbytné pro optimální růst a vývoj.

Makroživiny by měly být přijímány denně, aby bylo zajištěno, že rostoucí štěňata dostanou dostatečné množství kalorií pro energii.

Mikroživiny - aminokyseliny, mastné kyseliny, vitamíny a minerály jsou všechny základní živiny nezbytné pro optimální růst a vývoj.

Správně sestavené poměry syrové stravy poskytují vodítko k tomu, jaké složky a jejich množství použít při sestavování stravy pro rostoucí štěně. 

Košík

Košík je prázdný.